Beskyd televize

1156 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 2.8.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Přijetí dotace – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 4) Přijetí dotace...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 22.6.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Slovo starostky 4) Kontrola plnění usnesení ZM 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM 7)...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 20.6.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1...

Nejnovější

Beskyd televize

Spektrum Rožnovska