Beskyd televize

1142 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 18.4.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1...

Nejnovější

Beskyd televize

Spektrum Rožnovska