Pod Sociální služby Vsetín spadá mimo jiné také Domov seniorů v Podlesí. Právě nevyhovující technický stav zařízení i jeho poloha v zátopové zóně byly důvodem vzniku nového Domova seniorů na vsetínské Jasence. Stavba již stojí, ale než se do ní nastěhují první klienti, bude to ještě několik měsíců trvat. Radnice také musí v této lokalitě dořešit zeleň.

Komentáře