Jednání zastupitelstva

video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 18.4.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 23.2.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Slovo starostky 4) Zhodnocení správy portfolia města za rok 2016 5) Bezpečnostní zpráva PČR a MP za rok 2016 6) Kontrola...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 21.2.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1 Zpráva o činnosti...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 20.12.2016

  1.         Zahájení 2.         Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3.         Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.         Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 8.12.2016

  1) Zahájení, schválení programu 2) ...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 10.11.2016

1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Slovo starostky 4) Kontrola plnění usnesení 15. ZM z 22. 9. 2016, 16. ZM z 29. 9. 2016 5)...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 1.11.2016

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 29.9.2016

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Převody nemovitých věcí 4) Různé

Nejnovější

Beskyd televize

Spektrum Rožnovska