Jednání zastupitelstva

video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 2.8.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Přijetí dotace – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 4) Přijetí dotace...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 22.6.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Slovo starostky 4) Kontrola plnění usnesení ZM 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM 7)...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 20.6.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 4.5.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Představení velitele obvodního oddělení PČR 4) Slovo starostky 5) Kontrola plnění usnesení 19. ZM z 23. 2. 2017 6) Usnesení ze...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 18.4.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 23.2.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Slovo starostky 4) Zhodnocení správy portfolia města za rok 2016 5) Bezpečnostní zpráva PČR a MP za rok 2016 6) Kontrola...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 21.2.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1 Zpráva o činnosti...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 20.12.2016

  1.         Zahájení 2.         Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3.         Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.         Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva...

Nejnovější

Beskyd televize

Spektrum Rožnovska