Podpořit ženy a matky v azylových domech a nabídnout jim vzdělání ve finanční gramotnosti i v rukodělných dovednostech. Takový je cíl projektu s názvem Made By. Vsetín je jedním ze dvou měst v České republice, která jsou do projektu zapojena. A to už třetím rokem a úspěšně.

Komentáře