Většina školních zařízení využívá času prázdnin k obnově nebo údržbě budov a zařízení.
V mateřské škole Na Kopečku ale letos budou probíhat zásadnější opravy. Po 26 letech se dočká nového kabátu.

Komentáře