Pozn. Vydavatelem tohoto čísla je Město Rožnov p. R.

Nejnovější

Mistr detailu, účastník mnoha řezbářských sympozií a výstav, tak lze stručně charakterizovat rožnovského výtvarníka, ale především řezbáře, který se v říjnu dožil významného životního...