Všesvatský jarmark uspořádali v Rožnově poprvé před dvaceti lety. My jsme byli s kamerou i na tom letošním a podívali se, co všechno tady bylo k nakoupení i jaké novinky pořadatelé připravili.

    Komentáře