1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Převody nemovitých věcí
4) Různé

Komentáře