Program:

1)         Zahájení, schválení programu

2)         Volba komise pro návrh usnesení

3)         Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 – 2025

4)         Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města

5)         Přistoupení města k dobrovolnému svazku obcí SOMPO 2016

6)         Sportovní areál pod Horečkami – bruslení

7)         Různé

Komentáře