Beskyd televize

1219 PŘÍSPĚVKŮ 1 KOMENTÁŘE
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 13.12.2018

  1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu člena Zastupitelstva města Zubří 4. Volba návrhové komise 5. Schválení programu 6. Dotazy k činnosti RM 7. Rozpočtové...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 11.12.2018

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2 Zpráva...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 6.12.2018

1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Usnesení ze schůzí RM 5) Kontrola plnění usnesení ZM 6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 15.11.2018

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Usnesení ze schůzí RM 5) Kontrola plnění usnesení ustavujícího ZM 6) Různé – občané 7) Převody nemovitých...

Další reportáže