Beskyd televize

1276 PŘÍSPĚVKŮ 1 KOMENTÁŘE
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 12.9.2019

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Usnesení ze schůzí RM 5) Kontrola plnění usnesení ZM 6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 10.9.2019

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 29.8.2019

  1. Zahájení, schválení programu 2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu 3. Volba návrhové komise 4. Dotazy k činnosti RM 5. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zubří -...

Další reportáže