Beskyd televize

1334 PŘÍSPĚVKŮ 1 KOMENTÁŘE
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 17.9.2020

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Usnesení ze schůzí RM 5) Kontrola plnění usnesení ZM 6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 15.9.2020

  1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise 2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města 3 - Informace o kontrole plnění úkolů...

Další reportáže