Beskyd televize

1322 PŘÍSPĚVKŮ 1 KOMENTÁŘE
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 8.7.2020

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Cyklostezka Lubina-Lomná - schválení uzavření dodatku č. 1
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 30.6.2020

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2...

Další reportáže