Beskyd televize

1235 PŘÍSPĚVKŮ 1 KOMENTÁŘE
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 20.2.2019

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2 Zpráva...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.2.2019

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Usnesení ze schůzí RM 5) Kontrola plnění usnesení ZM 6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 13.12.2018

  1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu člena Zastupitelstva města Zubří 4. Volba návrhové komise 5. Schválení programu 6. Dotazy k činnosti RM 7. Rozpočtové...

Další reportáže