Beskyd televize

1216 PŘÍSPĚVKŮ 1 KOMENTÁŘE
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 30.10.2018

  1. Zahájení 2. Zpráva Registračního úřadu o výsledku voleb v Rožnově pod Radhoštěm 3. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města 4. Stanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 27.9.2018

  I. Část 1) Zahájení, schválení programu, způsob hlasování 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Kontrola plnění usnesení ZM 7) Zápisy...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 11.9.2018

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2 Zpráva...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 30.8.2018

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Kontrola plnění usnesení ZM 7) Zápisy z kontrolního a...

Další reportáže