BLOG: Mladí lidé se stěhují, Rožnov stárne. Městu je to jedno

Mám strach o budoucnost Rožnova. Lidé stárnou, ale mladá krev odchází jinam. Okolní obce nabízí mnohem lepší podmínky pro bydlení. A o své obyvatele se skutečně starají.

Snižování obyvatel v Rožnově je primárně způsobena tím, že město zanedbalo péči o občany. Nenabízí jim žádná stavební místa a lidé si tak logicky hledají parcely v okrajových částech Rožnova a okolních obcích. Tím, že tito lidé už nejsou občany Rožnova, daňový výnos do rozpočtu plyne obcím, kde mají trvalé bydliště. Jenže tito lidé konzumují služby v Rožnově. Ať už jde o školská zařízení, sportoviště nebo kulturu.

Takovým případem je i pan Winkler, který se ve svém nedávném příspěvku tak zasazuje o výstavbu nového kulturního centra. Tento pán žije ve Viganticích, které tím pádem za něj získávají do obecního rozpočtu peníze formou daní.

Mimo to jeho příspěvku chybí z mnoha důvodů nezaujatost. Jde naopak o čistokrevný lobbismus. Proč? Pan Winkler je členem loutkářského spolku ROLO, kterému chybí domovská scéna. Předpokládám, že je již s paní Vičarovou domluven na tom, že v novém centru za 130 milionů nalezne základnu pro své soukromé aktivity. Pan Winkler se tím cítí být dost možná zavázán, proto tak usilovně kope za tu „jedinou správnou stranu“.

Rovněž by mě zajímalo, jestli už pan Winkler jednal se „svým“ starostou Vigantic o výši příspěvku, kterou Vigantice poskytnou městu Rožnov na výstavbu kulturního centra? A co další okolní obce? Také Rožnovu přispějí?

Stěhování mladých rodin do okolních obcí má ještě jeden negativní dopad. Obyvatelstvo Rožnova stárne. Nebylo by spíš lepší začít diskutovat o výstavbě domů pro seniory s pečovatelskou službou? Pokud by senioři začali využívat takových služeb, elegantně by se tím uvolnily byty pro mladé rodiny.

Kroky města jsou v tomto směru dlouhodobě iracionální. Vzpomeňme na poslední zajímavou parcelu Harcovna, kterou Rožnov měl – prodal ji společnosti Energoaqua. Ta se zavázala v těchto místech vystavět domky. Zkuste uhádnout, jak to na Harcovně dnes vypadá?

Lidem se tak nelze divit, že se stěhují pryč. Například ve Viganticích, o kterých už byla řeč, vyrostlo satelitní městečko. Díky tomu se dramaticky zvedly příjmy do rozpočtu této obce. Stejně tak příjem z obecních lesů je úplně jiný, než v Rožnově. Vigantice disponují lesy, které mají dvanáctinu rozlohy rožnovských lesů. Roční příjem do obecního rozpočtu je tam téměř milion korun. V Rožnově, který má lesů 12x tolik, jsou to pouhé tři miliony! Díky všem těmto okolnostem mohou Vigantice investovat do občanské vybavenosti.

Vigantice mají novou kanalizaci, všude je voda, plyn a nové chodníky (za které jsem byl v minulém příspěvku často posměšně popotahován, i když jde spíše jen o příklad infrastruktury, která slouží VŠEM občanům, nikoli jen jejich velmi omezené části). Vigantice by tak klidně mohly kulturní centrum stavět, nebo na něj alespoň Rožnovu přispět.

Ptám se: panují v Rožnově obdobné příznivé podmínky? Kolik díky kulturnímu centru vznikne v Rožnově parcel? Kolik se uvolní bytů? Vygeneruje kulturní centrum tolik peněz, aby se daly budovat pečovatelské domy pro stárnoucí obyvatele? Nebo naopak zmrazí městské investice na mnoho let? Netlačí nás bota skutečně úplně někde jinde? Nechť si každý čtenář odpoví sám.

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here