BLOG: Pochybnosti o rozdělování finančních grantů z rozpočtu města

21. února jednalo Zastupitelstvo o poskytování podpor z rozpočtu města. Nejdéle diskutovaným bodem bylo poskytování podpory na sportovní činnost

Zarazil mne příspěvek z programu 1. „Jednorázové aktivity a akce“, na údajně významnou akci „ Mezinárodní turnaj Hornet´s“, pořádanou Floorbal klubem. Z požadovaných 160.000 Kč, bylo městem poskytnuto 85.000 Kč tj.53%. Tyto finanční prostředky mají Florbal klubu sloužit na kancelářské potřeby 5.000 Kč, odměny 15.000 Kč, náramky a trička 6.000 Kč, drobný nehmotný majetek 9.000 Kč, ubytování 33.000 Kč, pronájem hal 40.000 Kč, propagace 8.000 Kč, mantinely 40.000 Kč, zdravotní služba 4.000 Kč. Pikantní je, že jednatelem Floorbal klubu RpR je místostarosta města pan Jan Kučera. Ten byl současně i členem komise, která o přidělení příspěvků rozhodovala. Střet zájmů? Posuďte sami.

Kontrastující položkou byl příspěvek z téhož programu na účast a pořádání sportovních akcí Klubu Parkinson. Z žádaných 24.500 Kč byl přidělen příspěvek jen 5.000 Kč, což je 20%. Velký nepoměr mne vedl k podání pozměňovacího návrhu. Jednalo se o přesunutí pouhých 3.000 Kč z podpory Florbal klubu, na podporu sportovních akci Parkinson klubu. Ten však bohužel zastupitelstvem neprošel. Návrh kromě mne podpořili zastupitelé Jaromír Koryčanský a MVDr. Jana Malcová, za což jim děkuji. Proti hlasovali zastupitelé Ing. Radim Holiš, Mgr. Miroslav Kokinopulos a Ing. Vít Matějka. Bohužel dalších 10 zastupitelů se hlasování zdrželo. Tím bylo zmařeno i malé zvýšení podpory pro záslužné sportovní akce hendikepovaných občanů Klubu Parkinson.  Jsem přesvědčen, že snížení příspěvku Florbal klubu o 3.000Kč na nákup triček, by jeho akci neohrozilo. Významně by však pomohlo Klubu Parkinson

Alois Vychodil, zastupitel

 

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here