Prostor pro vaše články, komentáře a názory. Stačí se zaregistrovat, nebo přihlásit.

BLOG: Ostudná vizitka města

V nedávných měsících byla pod patronací paní místostarostky Kosové provedena nákladná revitalizace Horního parku. Při návštěvě oslav 750 let založení města ve Valašském muzeu...

BLOG: Také Zdravý Rožnov uklízel

V sobotu 8. dubna se členové Zdravého Rožnova z. s. zapojili do úklidu ve svém městě v rámci výzvy Ukliďme Česko. Jedna skupina v počtu...

BLOG: Prvoligový sport v Rožnově má červenou

Rozhodla jsem se napsat článek, kterým chci poukázat na neutěšenou situaci v  rožnovském sportu, kdy zde máme sport – konkrétně FLORBAL – kde muži...

BLOG: Soudní spor s IPR o budovy školy a školky v Rožnově pod Radhoštěm

Pravda soudu která není pro obyvatele Rožnova v žádném případě pravdou a která dává za učebnicový příklad , že v této zemi již 27...

BLOG: Zamyšlení k oslavám města

Každý občan nebo firma občas slaví kulatá výročí , nepamatuji si že by i movitá firma která si hospodaří s vlastníma poctivě vydělanýma penězi...

BLOG: Pochybnosti o rozdělování finančních grantů z rozpočtu města

21. února jednalo Zastupitelstvo o poskytování podpor z rozpočtu města. Nejdéle diskutovaným bodem bylo poskytování podpory na sportovní činnost Zarazil mne příspěvek z programu 1. „Jednorázové aktivity...

BLOG: Okrskové kolo recitační soutěže

V pátek 24. února 2017 se uskutečnilo na základní škole Videčská okrskové kolo v recitační soutěži. Do okrskového kola v recitaci se přihlásili vítězové školních kol....

BLOG: Se SVČ na lyžích

Jako každý rok, tak i letos uspořádalo Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm dva lyžařské kurzy pro mateřské a základní školy a jeden příměstský...

BLOG: Karneval na ledě

V letošním roce se Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm rozhodlo uspořádat první ročník Karnevalu na ledě. Tato akce navazovala na úspěšnou prosincovou akci -...

BLOG: Překvapivé zdražení parkovného za Albertem

Po složitých majetkoprávních jednáních byla v  srpnu 2008 zahájena stavba parkoviště při vjezdu na Masarykovo náměstí (za Albertem). Původní nezpevněná plocha byla vyasfaltována a...