Zprávy Frenštát pod Radhoštěm

Nové zprávy

video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.6.2018

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Kontrola plnění usnesení ZM 7) Zápisy z kontrolního a...