video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.2.2019

  Záznam jednání po jednotlivých bodech bude z technických důvodů zveřejněn v pondělí 18. 2. 2019. 1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4)...

Zprávy z okolí

Zpravodajství

Kultura

Sport

Záznamy jednání zastupitelstva města