video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 11.12.2019

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Usnesení ze schůzí RM 5) Kontrola plnění usnesení ZM 6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru...

Zprávy z okolí

Zpravodajství

Kultura

Sport

Záznamy jednání zastupitelstva města