Jednání zastupitelstva

video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.6.2018

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Kontrola plnění usnesení ZM 7) Zápisy z kontrolního a...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 12.6.2018

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2 Zpráva...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 24.4.2018

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2 Organizační...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 12.4.2018

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Kontrola plnění usnesení ZM 7) Zápisy z kontrolního a...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 8.3.2018

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Převody vlastnických práv k nemovitým věcem 5) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 27.2.2018

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1 Zpráva...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 8.2.2018

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Kontrola plnění usnesení ZM 7) Zápisy z kontrolního a...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.12.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Kontrola plnění usnesení ZM 7) Zápisy z kontrolního a...

Další reportáže