Jednání zastupitelstva

video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.12.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Kontrola plnění usnesení ZM 7) Zápisy z kontrolního a...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 12.12.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1 Zpráva...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 9.11.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Kontrola plnění usnesení ZM 6) Usnesení ze schůzí RM 7) Zápisy z kontrolního a...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 31.10.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1 Zpráva...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 21.9.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Slovo starostky 5) Kontrola plnění usnesení ZM 6) Usnesení ze schůzí RM 7) Zápisy z kontrolního a...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 12.9.2017

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 2.8.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Přijetí dotace – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 4) Přijetí dotace...
video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 22.6.2017

  1) Zahájení, schválení programu 2) Volba navrhovatelů usnesení 3) Slovo starostky 4) Kontrola plnění usnesení ZM 5) Usnesení ze schůzí RM 6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM 7)...

Další reportáže