Radnice spustí dotazníkové šetření, využije ho pro dlouhodobé plánování

Průzkum proběhne do konce roku a radnice ho zadá specializované firmě. Ilustrační foto: Staroměstsko

Dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost s životem v Rožnově pod Radhoštěm připravuje tamní radnice. Průzkum se uskuteční do konce roku, a to osobním dotazováním v domácnostech. „Potřebujeme znát potřeby občanů, abychom město mohli spravovat co nejlépe. Získat chceme údaje z velkého reprezentativního vzorku o spokojenosti například se školstvím, sociálními službami, dopravou, trávením volného času a v neposlední řadě také s oblastí bezpečnosti,“ vysvětlil místostarosta Jan Kučera.

Dotazníkové šetření úřad využije také k získání názorů spojených s velkými investicemi města, zejména s přístavbou knihovny a stavbou kulturního centra. „Aby byl průzkum vypovídající, musíme oslovit aspoň pět procent obyvatel, který bude  poměrově zastoupen věkem, pohlavím, vzděláním a místem trvalého pobytu,“ přiblížil Jan Kučera s tím, že šetření město zadá specializované agentuře věnující se průzkumům.

Výsledky budou využity pro hodnocení naplňování Strategického plánu rozvoje města. Získaná data budou zpracovávána jako anonymní a nebudou použita k žádným jiným účelům.

Šetření o spokojenosti obyvatel se životem ve městě organizuje pravidelně například radnice ve Valašském Meziříčí. Naposledy před dvěma lety. „Účastníci odpovídali na dvacet otázek a z výsledků vyplynulo, že více než tři čtvrtiny respondentů s kvalitou života spokojeny jsou,” komentoval Václav Valčík z odboru regionálního rozvoje a územního plánování, který se spolupodílel na realizaci.

Nejvíce lidé kvitovali hospodaření, chod městského úřadu, a možnosti sportovního i kulturního vyžití. Spokojenost také vyjádřili s nabídkou sociálních a zdravotních služeb ve městě. Naopak se jim nelíbil stav životního prostředí.

 

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here