video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 24.4.2018

  1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2 Organizační...

Zprávy z okolí

Zpravodajství

Kultura

Sport

Záznamy jednání zastupitelstva města