Televize Beskyd | ŽIVĚ

[fvplayer src=”https://www.youtube.com/watch?v=L3fnMxBDjGQ” live=”true”]

Nové zprávy

video

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 11.12.2018

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2 Zpráva...