Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 24.6.2021

    1) Zahájení, schválení programu 2) Určení navrhovatelů usnesení 3) Určení ověřovatelů zápisu 4) Usnesení ze schůzí RM 5) Kontrola plnění…
    Back to top button