Jiří Langer představuje v oblasti společenských věd respentovanou osobnost evropského formátu, která na domící půdě i v zahraničí šíří prostřednictvím své práce a nasazení dobré jméno města. Jeho odbornou erudici dokládají vedle publikovaných statí i ocenění vědeckou komunitou (čestné členství České národopisné společnosti a Národoposné spoločnosti Slovenska, cena Artis Bohemiae amicis), také jeho knihy získaly uznávaná ocenění (ze zahraničních zvl. cena Evropské unie Europa Nostra Award). Téměř 50 let je ovšem jeho život spojen s městem Rožnov pod Radhoštěm.

Výraznou měrou se společně s dalšími spolupracovníky podílel na rozvoji Valašského muzea v přírodě jako ceněné turistické atraktivity i odborného centra. Záběr jeho činnosti nezůstává omezen jen na vědeckou rovinu.

V uplynulých letech se podílel na popularizaci výsledků vlastních výzkumů formou přednášek (nejnověji v MK v Rožnově pod Radhoštěm 4. 3. 2019) a atraktivních výstav využívajících jedinečné kresebné umění (v budově MÚ např. v roce 2011 výstava Z rožnovských skicáků).

V uplynulém desetiletí ilustroval Jiří Langer dvojici knih z edice RMT (Devatero kvítí a U prostřeného stolu Rožnovanů), v téže edici přiblížil Rožnovanům minulost tohoto „dřevěného městečka“ a svými kresbami se podílel i na některých dalších projektech města (např. mapa dřevěných kostelů apod.). Díky jeho odborným znalostem i kresebným schopnostem máme k dispozici vizualizaci původní podoby dřevěného náměstí v první poloviny 19. století.

Díky svým osobním dispozicím představuje Jiří Langer respektovanou osobnost ve vědeckém světě i mimo něj. Rožnov představuje pro něj nejen místo k životu, ale i naplnění profesního snu, jeho spjatost s městem je patrná i při pravidelných procházkách po jeho částech, zvláště místech, kde je patrná původní kulturní krajina. Rožnov a místa v něm se objevují na stovkách kreseb i letmých skic.