Anneliese Přikrylová byla od roku 2008 do ledna 2022 předsedkyní Klubů seniorů. Za jejího vedení získal klub několik ocenění a vyvíjel mnoho aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské i poznávací.

V rámci úzké spolupráce s městem vznikly za jejího působení projekty jako Senior taxi, Senior karta nebo oslavy jubilantů.