Ing. Jan Měrka není rodilý Rožnovák. Do města se přistěhoval po ukončení vysokoškolského studia v roce 1979. Rodina ale pochází z Valašska a tak je přirozené, že je silným valašským patriotem. Ještě jako mladý vývojový pracovník Tesly Rožnov se ihned zapojil do společenského života, zejména mezi mladými lidmi a stal se v Rožnově známou osobou. S vervou a nasazením sobě vlastním se pak záhy pustil do prvního velkého veřejného projektu, kterým byla výstavba (projekt a výstavbu inicioval a osobně řídil) a následně rozjezd T-klubu (základ dnešní T klub – kulturní agentrury).

V roce 1991 pan Měrka odchází ze zaměstnání v Tesle Rožnov a pouští se na nelehkou a nejistou cestu soukromého podnikání. V rámci jeho zahraničních kontaktů ho oslovila skupina švýcarských průmyslníků, aby pomohl realizovat jejich záměr přesunout do tehdejšího Československa špičkové technologie povrchových úprav a výrobu číselníků pro švýcarský hodinářský průmysl. Po poměrně strastiplné cestě se nakonec záměr podařilo realizovat. Ing. Jan Měrka v dubnu 1991 založil společnost LISS a.s., cca rok ji pak i řídil jako místopředseda představenstva a následně ji plně převzal švýcarský investor. Dnes je společnost LISS a.s. významnou rožnovskou technologickou firmou a zaměstnavatelem.

V roce 1992 nastoupil Ing. Jan Měrka další etapu svého profesního života, když s bratrem zakládají společnost Remak s cílem rozvinout v Rožnově zcela nový průmyslový obor – výrobu vzduchotechnických zařízení. Vybírá si ale opět jednu z nejtěžších cest tj. vybudování výrobního podniku bez místní tradice a know-how, bez zahraničních investic a s minimem vlastních zdrojů…