František Trpík se narodil 11. října 1914 v Moravské Ostravě v rodině řezníka Eduarda Trpíka a Marie, rozené Krzystkové, jako třetí dítě po dvou sestrách. Otec padl už roku 1914 na frontě a matka se v roce 1922 znovu provdala a s dětmi odstěhovala do Rožnova pod Radhoštěm, kde měla hostinec. Zde František vychodil obecnou a měšťanskou školu a poté absolvoval Baťovu školu práce ve Zlíně.

Základní vojenskou službu prodělal v letech 1936 38 u 4. pěšího pluku v Hradci Králové, kde absolvoval poddůstojnickou školu v hodnosti četaře. 1. dubna 1940 překročil hranici na Slovensko, odkud se dostal přes Maďarsko, Balkán, Turecko a Sýrii do Francie, kde 12. května 1940 vstoupil do čs. armády.

Zúčastnil se ústupových bojů ve Francii. Byl evakuován do Anglie, kde byl 15. srpna 1941 na vlastní žádost zařazen do výcviku pro speciální úkoly v Protektorátu. Po absolvování paradesantního výcviku a mnoha speciálních kurzů byl na podzim 1943 zařazen do skupiny s krycím jménem GLUCINIUM. Ta měla za úkol vytvořit v jižních Čechách odbojovou organizaci, udržovat spojení s Londýnem a provádět zpravodajské a sabotážní akce. Skupinu tvořili čtyři muži: velitel nadporučík Vítězslav Lepařík, zástupce velitele rotný Ludvík Hanina, pomocník rotný Josef Cikán a radista rotný František Trpík…