Milan Hambálek působil více než čtyřicet let v pedagogickém sboru a velmi aktivně se zapojoval do života školy. Byl dlouholetým režisérem a organizátorem divadelních představení a výrazně se podílel na organizacích historicko-geografických exkurzí studentů do zahraničí.

Ocenění mu bylo uděleno zejména za dlouhodobou mimořádnou činnost pro město, hlavně za práci s dětmi a mládeží, a také za práci v oblasti kulturní a společenské.