Manželé Helena a Petr Dobrovolní, nositelé Ceny města za rok 2018,  patří k výrazným osobnostem v oblasti folkloru nejen v našem regionu Valašska.

Helena Dobrovolná, již jako středoškolská studentka měla ráda tanec. Věnovala se však tanci společenskému, ale při vstupu na Vysokou školu ekonomickou v Praze se přihlásila do Vysokoškolského souboru Víta Nejedlého, který při ekonomické vysoké škole pracoval. Netušila však, že bude tančit ve folklorním souboru, ale zaujalo ji to natolik, že s folklórem pokračovala i po svém nástupu do zaměstnání v Rožnově pod Radhoštěm, kde se stala pravou rukou tehdejšího známého vedoucího souboru Radhošť, pana Václava Bradáče. Po jeho odchodu byla paní Helena Dobrovolná dlouholetou vedoucí Valašského souboru Radhošť, kde stále aktivně působí i jako choreografka. Je také autorkou a režisérkou mnoha úspěšných koncipovaných programů. Pracuje v programové radě Rožnovských slavností i jiných festivalů na Moravě. Jako lektorka se velmi intenzivně se podílí na výuce a propagaci valašského folklóru, s důrazem na oblast Rožnovská a má nedocenitelné zásluhy na udržování, propagaci a zachování nejen lidových tanců, ale také lidových tradic našich předků.

Petr Dobrovolný byl taktéž tanečníkem Vysokoškolského souboru Víta Nejedlého při Vysoké škole ekonomické v Praze a po příchodu do zaměstnání v Tesle Rožnov, se spolu se svoji manželkou stal členem Valašského souboru Radhošť, kde tancoval a působí od začátku jako organizační vedoucí a později také jako předseda Spolku přátel souboru Radhošť. Také byl dlouholetý programový ředitel Rožnovských slavností a dodnes pracuje v programové radě festivalu, kde jsou neocenitelné jeho zkušenosti v organizaci a ekonomice. Byl zakladatelem Folklorního sdružení České republiky a jeho dlouholetým místopředsedou, dále zakladatelem Valašského folklorního sdružení, kde rovněž několik let dělal předsedu a později místopředsedu a hospodáře. Tyto funkce zastává i nyní a je také předsedou rady pro Valašský odzemek.

Manželé Helena a Petr Dobrovolní svými zkušenostmi, erudicí a organizačními schopnostmi přispěli nebývalou měrou k zachování folklorních tradic v Rožnově pod Radhoštěm a „svůj domovský“ soubor písní a tanců Radhošť dokázali dovést mezi špičkové folklorní soubory v České republice. V neposlední řadě tak oba přispěli k propagaci města Rožnova pod Radhoštěm jak u nás, tak za hranicemi.