Dolní Bečva zvedá cenu vodného o třetinu

Obec chce do třiceti let obnovit vodovodní řád. Ten podle starosty volá po výměně už roky. Lidé si totiž stěžují na výskyt zákalů ve vodě, které vznikají při uvolňování sedimentů z vnitřních stěn potrubí.

Dnes už se vodovodní potrubí vyrábí z polyetylenu. Ten nahradil ocel a litinu. Ilustrační foto: archiv SR

Za kubík vody zaplatí obyvatelé Dolní Bečvy o zhruba dvanáct korun více než dosud. Od počátku května se cena zvedla z 28,75 na 40,25 korun. Důvodem je nutnost vyměnit do třiceti let vodovodní potrubí, které pochází z šedesátých let minulého století.

„Je to skokové navýšení, které citelně zasáhne domácí rozpočty. Na druhou stranu rozumím tomu, že vesnice potřebuje peníze na nutnou investici. Taky je fakt, že jsme doteď platili daleko méně, než ti, kteří odebírají vodu ze vsetínského VaKu, který prodává kubík vody za pětačtyřicet korun. Každopádně ale budou muset mnozí s vodou šetřit,“ řekla žena, která si nepřála zveřejnit jméno.

Podle starosty volá řád po výměně už roky. Zhruba tak dlouho si lidé stěžují na výskyt zákalů ve vodě, které vznikají při uvolňování sedimentů z vnitřních stěn potrubí.

„Není to nic zdravotně závadného, ale je to na překážku při mytí nádobí nebo praní bílého prádla. A samozřejmě to ve sklenici působí nevzhledně,“ vysvětlil starosta Pavel Mana.

Obec už nechala mechanicky vyčistit potrubí směrem na Horní Rozpité, kde byla situace nejhorší, nicméně se tím nevyřešily zákaly v celé obci. Zastupitelstvo proto nechalo vypracovat studií obnovy vodovodu, podle níž je nutné vyměnit stávající řády z oceli a litiny za polyetylenové, ve kterých už nedochází k ukládání sedimentů. Obnova je vyčíslena na padesát milionů korun.

„Podle platných právních předpisů je majitel vodovodu povinen vytvářet takové finanční zdroje, které pokryjí nejen běžné provozní výdaje, ale i budoucí obnovu majetku. Proto se zastupitelstvo rozhodlo postupně zvyšovat cenu vodného tak, aby si obec v průběhu dalších třiceti let našetřila potřebné peníze na výměnu řádu,“ vysvětlil Pavel Mana.

Od letošního roku bude Dolní Bečva tvořit finanční fond na zvláštním účtu v bance. Jeho příjmy musí každoročně dosáhnout alespoň 1,66 milionu korun. Ani tato částka však nebude dostačující. „Obec proto bude ze svého rozpočtu každoročně doplácet rozdíl mezi ziskem z vodného a potřebnou částkou. Pro letošní rok to bude devět set čtyřicet tisíc korun,“ vypočítal starosta s tím, že z fondu obnovy se nebudou platit nové investice do vodovodu jako prodlužování řádů. Tyto výdaje budou financovány i nadále přímo z rozpočtu vesnice.

Dolní Bečva získala vodovod v roce 1994 při privatizaci státního podniku Vodovody a Kanalizace Vsetín. Hodnota majetku v té době činila 1,38 milionu korun. Obec smluvně určila provozovatelem vodovodu VaK Vsetín a stanovovala cenu vodného tak, aby náklady na běžný provoz kryly příjmy z vodného. Obec dosud financovala ze svého rozpočtu výstavbu druhého vodojemu, vybudování záložní studny a rozšiřování řádů.

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here