Dotace do kultury? Téměř milion korun

Cílem programových dotací je aktivizovat kulturní scénu.

Hudební fujaré #1 - Zdeněk Bína a Štěpán Slížek a cimbálová muzika ve 3. Etáži. Foto: Ubald Rutar

Sedmadvacet žádostí o poskytnutí programové dotace se sešlo na stole kulturní komise. Ta podpořila všechny projekty, některé však finančně výrazně krátila. Z projektů, které se v žádostech o programovou podporu letos objevily nově, je například Hudební Fujaré a výstava skupiny umělců v Galerii Crears, která se uskuteční pod názvem Mapy ráje.

„K přerozdělení jsme měli zhruba devět set třicet tisíc korun, což bylo o čtyři sta tisíc více než v předchozím roce,“ vypočítal předseda kulturní komise Jindřich Motýl s tím, že žadatelé mohli získat od pěti do sto padesáti tisíc korun.

Komise posuzovala oprávněnost částek, adekvátnost nákladů, účel, na nějž mají být prostředky vynaloženy a přínos akce pro město. „Jsem rád za to, že diskuze, která se při posuzování žádostí vedla, byla profesionální a nestranná. Rozhodovali jsme se podle nejlepšího vědomí a svědomí,“ řekl Jindřich Motýl.

Cílem programových dotací je aktivizovat kulturní scénu. „Vedle městského programu, který dramaturgicky připravuje T klub – kulturní agentura, by měla v Rožnově fungovat i alternativní scéna. Je důležité, aby město mělo oba tyto proudy,“ upozornil předseda kulturní komise.

Hudební fujaré představí sérii tří hudebních setkání – dvojkoncertů spojujících folklorní muzikanty s umělci nejrůznějších hudebních žánrů, jako jsou jazz, fyzické básnictví či worldmusic.

„Jádrem akce, která se koná v prostoru 3. Etáže, je kromě představení vlastního repertoáru umělců především jejich společné vystoupení v hudební performanci, setkání, z většiny improvizovaném a vždy neopakovatelném, vzniklém jen pro jeden večer. Ve výsledku je publikum, které zahrnuje příznivce hudby napříč generacemi, svědkem unikátní žánrové fúze, jež dramaticky balancuje na pomezí stylů. Reakce diváků prvního Hudebního fujaré, na kterém 5. dubna vystoupili Zdeněk Bína a Štěpán Slížek s cimbálovou muzikou, ukazují, že o takový pořad je zájem, a že tak snad nabízíme zajímavý hudební formát,“ popsal projekt Honza Petružela, člen pořádajícího spolku Fujaré, který od letoška pouští svěží vítr do rožnovské kultury.

Na dalších dvou letošních Hudebních fujaré vystoupí 9. září fyzický básník Petr Váša & cimbálová muzika PONK a 4. listopadu Jitka Šuranská Trio a RukyNaDudy.

Spolek Fujaré uspěl také s žádostí o podporu takzvaného Filmového fujaré, které nabídne divákům letní večerní filmovou projekci studentského snímku Radhošť (2002) rožnovského rodáka, režiséra Tomáše Dorušky, který v současnosti vyučuje na FAMU.

„Film je tematicky i hereckým obsazením spjat s rožnovským regionem. Projekce s úvodním slovem režiséra se odehraje pod širým nebem, na nádvoří rekonstruovaného objektu Brillovky, bývalé továrny Loana. A protože to má být kino živé, budeme po projekci pokračovat hudebně – tanečním večerem s cimbálovou muzikou, která se tematicky váže k promítanému snímku,“ řekl Honza Petružela. Akce se uskuteční 1. července.

Další zcela novou akcí, kterou se kulturní komise rozhodla podpořit je výstava Galerie Crears s názvem Mapy ráje, která se uskuteční od 18. května do 18. června.

„Jedná se o speciální výstavu kolekce skupiny umělců, kde se bude téma konfrontovat v jejich tvorbě. Počítám s účasti zhruba pěti umělců ze Slovenska a dvaceti z Čech a Moravy, včetně z Rožnova. Projekt nabídne prohlídku výtvarných artefaktů tvůrců význačných na celostátní úrovni. Výstavu realizuji na základě zájmu přispět ním do nabídky kulturních akci města. Dotace pomůže projekt částečně zafinancovat,“ vylíčila galeristka Ingrid Kitzbergerová.

Město požádala o podporu a finanční dotaci zejména pro vydání katalogu, který by zdokumentoval účast umělců i s jejich exponáty. „A to jak pro teď, tak i pro budoucno. Rožnov je moderní město, v němž se setkávají významní výtvarní umělci. Proto bych chtěla zaznamenat, jakým současným fenoménem žijeme. Materiál zůstane pro použití k propagačním účelům, který můžou využít i zástupci města při prezentaci v rámci družebních a jiných kulturních výměn a k propagaci v turistickém ruchu,“ řekla Ingrid Kitzbergerová.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here