Frenštát pod Radhoštěm

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. 22.4.2021

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Výroční zpráva za rok 2020
9) Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2020
10) Vyhodnocení návrhu možné transformace organizační složky Středisko sociálních služeb
11) Bezesmluvní užívání části pozemku par. č. 4853 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
12) Převod majetku – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek
13) Převody nemovitých věcí – prodej pozemků p. č. 3451/1, p. č. 3451/2 a p. č. 3452/3
14) Převody nemovitých věcí – směna a prodej pozemků p. č. 1821/13, p. č. 1558/2 a p. č. 1558/43, k. ú. Tichá na Moravě
15) Převody nemovitých věcí – směna části pozemku p. č. 4344/2 za část pozemku p.č. 1456/1
16) Převody nemovitých věcí – reálné rozdělení pozemku p. č. 4344/3
17) Převody nemovitých věcí – směna a prodej části pozemku p. č. 2682/1
18) Převody nemovitých věcí – prodej částí pozemků p. č. 2958 a p. č. 2974/20
19) Převody nemovitých věcí – prodej částí pozemků p. č. 2974/20 a p. č. 2974/14
20) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku p. č. 3598/2
21) Převody nemovitých věcí – prodej pozemků p. č. 1935/3 a p. č. 1928/2
22) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku p. č. 4293/2
23) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku p. č. 4520/1
24) Informace o dotačních projektech
25) Přijetí dotace pro sociální služby na rok 2021 a uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem
26) Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Rozšíření a zkvalitnění služeb Turistického informačního centra 2021“
27) Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Rozvoj infrastruktury Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2021“
28) Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Zabezpečení akceschopnosti JSDH města Frenštát pod Radhoštěm“
29) Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Odstranění havarijního stavu stropu a podlahy místnosti č. 3.19 budovy radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm“
30) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, z.s.)
31) Žádost o změnu poskytnuté dotace – SK Beskyd
32) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (třetí žádost)
33) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (čtvrtá žádost)
34) Změna rozpočtu na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 3
35) Návrh kandidátky přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně
36) Dohoda o ukončení smlouvy o obchodní spolupráci – Multimediální informační panel ve Frenštátě pod Radhoštěm – DARUMA spol. s r. o.
37) Akční plán 2021 – Koncepce rodinné politiky města Frenštát pod Radhoštěm na období 2021 – 2030
38) Návrhy jednotlivých vlastníků na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
39) Návrh na pořízení Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
40) Aktuální stav Plánu oprav a investic
41) Informace z jednání pracovní skupiny pro prodej CO skladů
42) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button