tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. | 25.4.2023

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o investiční akci Kulturní centrum
6 – Informace o investiční akci Přístavba městské knihovny a informace o provozním a finančním modelu
7 – Navržení zástupců města (kandidátů) do předsednictva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
8 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4/2023
9 – Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku – financování autobusové linky Dolní Paseky
10 – Schválení dotací z programu na revitalizaci bytových domů
11 – Projednání a schválení OZV o zkrácení doby nočního klidu v roce 2023
12 – Projednání a schválení koupě pozemků p. č. 33/5 a p. č. 33/6 ve vlastnictví P M a koupi pozemků p. č. 1337/2 a p. č. 1337/70 ve vlastnictví L M, vše v k. ú. Tylovice.
13 – Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a budoucí kupní – stavba „Propojovací chodník RETIGO“
14 – Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemky pod komunikací a chodníkem na ul. Hradišťko
15 – Odkup budovy internátu Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel od Zlínského kraje
16 – Informace k podnětu – zřízení pracovních skupin zastupitelstva města, energetické komise a komise pro školství
17 – Schválení změny zakladatelské listiny městských společností
18 – Návštěva všech příspěvkových a komerčních organizací pro zastupitele města
19 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button