tvb24.cz
  • V Rožnově p. R. začíná realizace stavby vodovodu na Horní Paseky.
  • Dluhová poradna bude ve Frenštátě p. R uzavřena od 23. 3. do 30. 4. 2023.
  • Svoz bioodpadu proběhne v Rožnově p. R. ve dnech 22. 4. a 29. 4. 2023. Více info na www.roznov.cz
  • Rožnovská ZŠ Záhumení hledá kolegy na pozici ekonom-účetní. Více info na www.zs-zahumeni.cz
  • Frenštátští zastupitelé budou jednat ve čtvrtek 30. března od 15.00 hod. Sledujte živě na Beskydu.
  • KAM VYRAZIT: Jeden svět 2023, festival dokumentárních filmů, 27. - 29. 3. 2023, Vrátnice Rožnov p. R.
  • KAM VYRAZIT: Dominika Weiss Hošková & Jiří Hošek, koncert, 28. 3. 2023 v 19.00, DK Frenštát p. R.
  • KAM VYRAZIT: Hospodářské dvory na žerotínském panství, beseda, 28. 3. 2023 v 17.00, Muzeum Zubří
  • KAM VYRAZIT: Verrat, Kronstadt, Märnø, koncert, 31. 3. 2023 od 20.00, Vrátnice Rožnov p. R.
  • KAM VYRAZIT: Noc s Andersenem, přenocování v knihovně, 31. 3. 2023 od 18:00, Knihovna Zubří
Zubří

Jednání zastupitelstva města Zubří | 15.12.2022

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Obecně závazná vyhláška města Zubří o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
6. Rozpočet 2023
7. Programová podpora města 2023
8. Odměny pro členy výborů a komisí
9. Prominutí dluhu nájmu Handball club Zubří
10 . Program rozvoje města PRO 2021 – 2025 – aktualizace
11. Ustanovení určeného zastupitele pro ÚP
12. Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. – zastupování ve
výběrové komisi MAS
13. Bezúplatný převod pozemků – část p.č.5453 a p .č.5454 –
Zlínský kraj
14. Majetkoprávní vypořádání pozemků – Zlínský kraj
15. Informace o činnosti finančního výboru
16. Diskuze
17. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button