tvb24
 • Veřejné projednání k vodovodu Horní Paseky proběhne ve středu 29. 11. od 16.30 hodin u Janoštíka.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • V rožnovské knihovně proběhne 29. listopadu od 16.00 hodin přednáška Jak na energie po roce 2023.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Muzikály naruby, koncertní show, 28. 11. 2023 v 19.00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak se točí pohádka, přednáška, 28. 11. 2023, v 17.00, Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Zubří

Jednání zastupitelstva města Zubří | 15.12.2022

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Obecně závazná vyhláška města Zubří o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
6. Rozpočet 2023
7. Programová podpora města 2023
8. Odměny pro členy výborů a komisí
9. Prominutí dluhu nájmu Handball club Zubří
10 . Program rozvoje města PRO 2021 – 2025 – aktualizace
11. Ustanovení určeného zastupitele pro ÚP
12. Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. – zastupování ve
výběrové komisi MAS
13. Bezúplatný převod pozemků – část p.č.5453 a p .č.5454 –
Zlínský kraj
14. Majetkoprávní vypořádání pozemků – Zlínský kraj
15. Informace o činnosti finančního výboru
16. Diskuze
17. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button