Kraj ocenil rožnovskou knihovnu

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně již počtvrté ocenil práci veřejných knihoven.

Odborná veřejnost si opět všimla výborné práce rožnovské knihovny. Foto: archiv městské knihovny

Ocenění knihovna Zlínského kraje 2016 získala Městská knihovna Rožnov. Z rukou představitelů kraje si cenu převzal ředitel knihovny Pavel Zajíc společně s místostarostkou Kristýnou Kosovou.

Práci veřejných knihoven a jejich pracovníků za přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb a jejich mimořádné počiny oceňuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše už čtvrtým rokem.

„Získali jsme titul za své nadstandardní aktivity a práci v oblasti veřejných knihovnických služeb. Máme také vynikající statistické výsledky. S počtem devadesáti výpůjček na jednoho registrovaného uživatele a téměř jedenáct návštěvníků na jednoho obyvatele patříme mezi nejlepší knihovny okresu Vsetín. Vyzdvihována je široká nabídka služeb a také fakt, že máme vysokou návštěvnost a fungujeme jako komunitní centrum města,“ přiblížila rožnovská knihovnice Alena Srovnalová s tím, že součástí ocenění byl také šek v hodnotě deseti tisíc korun určený na nákup knižního fondu.

„Ocenění mne těší a vážím si ho. Svědčí o tom, že je práce rožnovských knihovníků vnímána na vysoké kvalitativní úrovni nejen na území města, ale také Zlínského kraje, navzdory našim stísněným prostorům,“ řekl ředitel Pavel Zajíc.

„Odborná veřejnost si znovu všimla výborné práce naší knihovny, což mě těší. Podpora knihoven neslouží jen k rozvoji čtenářství a kritického myšlení, ale je v ní dnes zahrnuto i místo setkávání při kulturních, volnočasových a vzdělávacích akcích i při běžném provozu. Tím se knihovna velmi aktivně podílí na životě města a patří jí za to dík,“ poblahopřála místostarostka Kristýna Kosová.

Návrhy na ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů a také odborná veřejnost. Sešlo se pětadvacet nominací.

„Knihovny byly hodnoceny podle statistických ukazatelů o jejich činnosti, vzhledu, péče o knihovní fond a za organizaci kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost,“ řekla ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše Zdeňka Friedlová.

Titul Knihovna roku 2016 Zlínského kraje získaly čtyři knihovny, z každého okresu vždy jedna: Obecní knihovna Rajnochovice (okres Kroměříž), Místní knihovna Veletiny (okres Uherské Hradiště), Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm (okres Vsetín) a Obecní knihovna Oldřichovice (okres Zlín).

„Ocenění nejlepší knihovna a knihovník roku nám umožňuje setkat se s výjimečnými lidmi, kteří vynakládají velké úsilí k neustálému zkvalitňování knihovnických služeb a k rozvoji kulturního života v místě působení. Za tímto úsilím se skrývá velká oddanost, práce nad rámec běžných povinností a jsem si jist, že pro většinu oceněných je jejich povolání opravdu srdeční záležitostí,“ řekl radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here