NABÍDKA PRÁCE: Městský úřad hledá destinačního manažera

Tajemník městského úřadu vyhlásil výběrové řízení na obsazení nového pracovního místa s náplní práce destinační manažer.

Druh práce:

 • vybudování a řízení destinačního managementu Rožnovska,
 • vytvoření marketingové a produktové strategie destinace,
 • řízení menšího pracovního týmu,
 • řízení a rozvoj webového portálu a on-line nástrojů města v oblasti cestovního ruchu,
 • koordinace velkých akcí a vytváření nových eventů,
 • networking a komplexní řízení procesů v destinaci.

 Podmínky pro vznik pracovního poměru:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • znalost vedení společnosti nebo vedoucí pozice výhodou,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • dobré organizační, verbální a komunikační schopnosti,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • samostatnost, spolehlivost,
 • místní znalost regionu výhodou.

Přihláška do výběrového řízení:

Přihláška zájemce o zaměstnání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul zájemce,
 • kontaktní spojení na uchazeče (telefon, mobil, e-mail nebo adresa pro doručování písemností související s výběrovým řízením)
 • datum a podpis zájemce.

Požadované doklady pro vznik pracovního poměru:

K přihlášce do výběrového řízení zájemce připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší tři měsíce,
 • motivační dopis (zdůvodnění zájmu uchazeče o nabízené místo),
 • návrh podoby destinačního managementu Rožnovska (rozsah do 2 stran A4).

Platová třída  

Druh práce, na který je výběrové řízení vyhlášeno, je zařazen do deváté platové třídy.

Podání přihlášek

Přihlášky se podávají písemně poštou nebo osobním podáním na podatelně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na adresu:

Městský úřad
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Obálku s přihláškou označte: „NEOTVÍRAT – přihláška na pozici destinačního manažera“

Termín doručení přihlášek do 21.8.2015.

 

Bližší informace lze získat na Městském úřadě v  Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 uIng. Jana Kučery, MSc., místostarosty města, kancelář č. 225, nebo na tel. čísle 571 661 103.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení dne 27.8.2015.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here