Práce strážníků je v ulicích vidět, shodli se zastupitelé

Zprávu o činnosti městské policie za uplynulý rok předložil zastupitelům ředitel rožnovské městské policie Aleš Pilař.

Ředitel rožnovské městské policie Aleš Pilař (na snímku uprostřed) předložil zastupitelům zprávu o činnosti. Foto: Alexandra Buršíková

„Děkuji vám za důvěru, kterou jste ve mně loni vložili tím, že jste se shodli na tom, abych vedl městskou bezpečnostní složku. Nyní přišel čas, abych nejen svoji činnost, ale činnost celé městské policie zhodnotil. Přijali jsme dva tisíce dvě stě oznámení a řešili zhruba stejný počet přestupků,“ vypočítal Aleš Pilař.

Většinou se opět jednalo o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Následovaly přestupky proti veřejnému pořádku, proti majetku a za porušení obecně závazné vyhlášky.

Strážníci udělili 999 blokových pokut, podala 152 oznámení ke správnímu řízení, v 62 případech spolupracovala se státní policií, předvedla 27 hledaných osob a 1976 řidičů předvolala kvůli nesprávnému parkování. Na pokutách bylo v blokovém řízení vybráno dvě stě jedenáct tisíc korun.

Městská policie ale nedohlíží jen na veřejný pořádek nebo silniční provoz. „V loňském roce jsme odchytili sto čtyřicet zvířat a zaevidovali sto devadesát ztrát. Kromě toho spolupracujeme s řadou subjektů při zajišťování velkého množství kulturních nebo společenských akcí. V oblasti prevence kriminality jsme realizovali besídky a přednášky na mateřských, základních i středních školách,“ vylíčil Aleš Pilař.

Zastupitelé vzali zprávu o činnosti městské policie na vědomí. „Chválím strážníky za to, že kladou důraz nejen na represi, ale také na prevenci,“ řekl Petr Kopecký.

„Já bych chtěl městské policii za její práci poděkovat, v ulicích je vidět,“ pochválil Libor Zavadil.

Jaroslav Kučera ocenil, že od občanů loni neslyšel k práci strážníků žádné připomínky. „Obecně lidé málo chválí, takže když nekritizují, znamená to, že jsou spokojeni,“ zhodnotil zastupitel.

1 komentář

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here