Rodiče budou hodnotit školy

Pro město budou vyplněné dotazníky jedním z dalších nástrojů sloužících k nastavení základních standardů výkonnosti základních škol a k motivování jejich ředitelů ke zkvalitňování poskytovaného vzdělávání.

Online dotazník budou rodiče vyplňovat anonymně. Ilustrační foto: archiv SR

Dotazníkové online šetření se stane letos poprvé součástí každoročního hodnocení škol, které provádí město Rožnov z pozice zřizovatele. Jeho cílem je získat od rodičů, pedagogů a zaměstnanců zpětnou vazbu.

„Chceme zjistit, jak hodnotí úroveň vzdělávání, jak je nastavena komunikace rodičů s pedagogy a s vedením školy, jaká je nabídka zájmové a mimoškolní činnosti, zda je dobře nastavená spolupracuje s rodiči v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů, jaká je úroveň pracovních vztahů na škole a podobně,“ přiblížil vedoucí odboru školství Dušan Vrážel.

Pro město budou vyplněné dotazníky jedním z dalších nástrojů sloužících k nastavení základních standardů výkonnosti základních škol a k motivování jejich ředitelů ke zkvalitňování poskytovaného vzdělávání a k usměrňování činnosti škol v souladu s koncepčními cíli města.

„Chceme dát rodičům možnost se vyjádřit, jak jsou se školou spokojeni a porovnat jejich názor s názorem ředitele a zřizovatele. Nejde nám o to, abychom někoho kárali, ale abychom v případě potřeby nastavili proces zlepšování,“ vylíčil místostarosta Jan Kučera

Dotazníkové šetření bude anonymní a proběhne na sklonku března. O jeho spuštění a formě vyplňování budou rodiče žáků a zaměstnanci škol podrobně informováni, a to jak ze strany města, tak od ředitelů základních škol.

„Máme s dotazníky dobré zkušenosti, díky nim jsme v minulosti získali od rodičů cenné podněty. Takže věřím, že i nyní se od nich dozvíme informace, které nás přimějí k zamyšlení,“ vyjádřila se například ředitelka Základní školy Videčská Hana Bosová.

Zpětnou vazbu ocení také v Základní škole Pod Skalkou. „Názory rodičů uvítáme a na připomínkách určitě zapracujeme,“ řekla ředitelka tamní základní školy Kristina Kubečková.

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here