Město vybralo návrh na přístavbu knihovny

Otevřenost a přístupnost řešení odráží nové nároky na knihovnu, která má sloužit nejen jako místo pro půjčování fyzických kopií knih, ale především stále více jako prostor pro setkávání, vzdělávání, diskuse, šíření informací a stmelování komunit.

[fvplayer src=”https://youtu.be/1h4G4pefgx0″]

Soutěž na přístavbu městské knihovny vyhrál tým složený z architektů Karla Kubzy, Milana Joji a Anny Bařinové. Rozhodli o tom v polovině listopadu rožnovští radní.

„V tomto návrhu se jedná o budovu, na které odborná porota ocenila umístění na pozemku, situování hlavního vstupu a kladný vztah vícepodlažního historického objektu s přízemní přístavbou. Srozumitelné vnitřní uspořádání navíc skvěle využívá vazeb na okolí a zároveň umožňuje variabilitu provozu a nadto návrh splnil daný finanční limit města,“ přiblížil městský architekt Jan Horký.

Vítězný návrh podle ředitele městské knihovny Pavla Zajíce splňuje všechny požadavky, které byly na přístavbu kladeny.

„Nároží je citlivě zakomponováno, vhodně doplňuje vilu a skvěle s ní komunikuje. Vzniká tak zcela jiný pocit z prostředí. Vzniká nová kvalita, která není ani extravagantní, ani konzervativní,“ řekl.

Na návrhu porota ocenila umístění na pozemku, situování hlavního vstupu a kladný vztah vícepodlažního historického objektu s přízemní přístavbou.
Na návrhu porota ocenila umístění na pozemku, situování hlavního vstupu a kladný vztah vícepodlažního historického objektu s přízemní přístavbou.

Do přístavby se přestěhuje dětské oddělení, přednášková místnost, literární kavárna a sklad. V původním objektu zůstane oddělení pro dospělé a kanceláře.

Návrh vytváří před knihovnou nový městský prostor a chrání zahradu. Přístavba vytváří se starou budovou nově uspořádaný funkční celek, který je maximálně otevřený a přizpůsobitelný, aby mohl pojmout v čase se měnící nároky na knihovnu jako instituci.

„Otevřenost a přístupnost řešení odráží nové nároky na knihovnu, která má sloužit nejen jako místo pro půjčování fyzických kopií knih, ale především stále více jako prostor pro setkávání, vzdělávání, diskuse, šíření informací a stmelování komunit. Naším cílem proto bylo navrhnout novou knihovnu jako jednoduchou a variabilní, aby mohla sloužit takovým způsobům využití, které si dnes možná ani neumíme představit,“ přiblížili autoři vítězného návrhu.

Soutěže, kterou vyhlásil Rožnov pod Radhoštěm v červenci, se zúčastnilo sedmnáct architektonických týmů.

Druhou cenu porota neudělila. Třetí místo získal návrh architektů Vojtěcha Sosny a Karla Filsaka, jež odborníky oslovil svou jednoduchostí, vzdušností a vyřešeným vztahem k budově vily, kde dnes knihovna sídlí.

Všechny návrhy budou veřejnosti představeny v lednu, zřejmě ve Společenském domě.

„Město nyní osloví vítězný tým, se kterým bude sepsána smlouva na přípravu potřebné projektové dokumentace, což by mělo trvat přibližně rok. Pokud vše půjde dobře, bude samotná realizace přístavby budovy Městské knihovny Rožnov zahájena zhruba v polovině roku dva tisíce osmnáct,“ upřesnila místostarostka Kristýna Kosová.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here