Rožnovská knihovna se potýká s kalamitním stavem

Otázkou rozšíření prostor knihovny a její modernizací se město ve spolupráci s poradními orgány a pracovními skupinami intenzivně zabývá. Možností je několik.

Plán na přístavbu není novou myšlenkou, podobné úvahy se v Rožnově objevily před více než dvaceti lety. Foto: Alexandra Buršíková

Rozšíření provozních ploch knihovny, nejlépe formou přístavby, je nutné a velmi aktuální. To je závěr kontroly, kterou od října uplynulého roku do letošního ledna v příspěvkové organizaci města probíhala.

Zaměřena byla na kvalitu poskytování veřejných služeb, personální vedení, účetní evidence a hospodaření s majetkem. Všechna sledovaná kritéria zhodnotil kontrolní výbor zastupitelstva jako zcela bez pochybení.

„S výsledky jsme spokojeni. Knihovna plní své základní poslání na velmi dobré úrovni a ve sledovaných oblastech jsme neshledali žádné chyby,“ řekl předseda kontrolního výboru Libor Zavadil, který ale upozornil na naprosto nevyhovující prostorové podmínky. „V současné době disponuje knihovna plochou pro uživatele a zaměstnance necelými čtyřmi sty metry čtverečními, přičemž plocha daná normou je kolem tisíce metrů čtverečních. Organizace tak nemůže plnit některé metodické pokyny ministerstva kultury a jím uložené úkoly.

S kalamitní situací, kdy se čtenáři tísní, není kam ukládat nové knihy a pracovníci jsou namačkáni do přeplněných kanceláří, se knihovna potýká přes dvacet let.

„Naprostá většina příchozích zůstává ve výpůjční hale, neboť je pro ně budova nepřehledná, oddělení pro dospělé je maličké, knihy jsou uložené do výšky a špatně se vytahují z regálů. Dětské oddělení je přestropováno, malí čtenáři mají k dispozici jen dvě místnůstky, které musejí pojmout dvanáct tisíc knížek, čtyři počítače a dělají se tam besedy,“ zhodnotil ředitel Pavel Zajíc.

Otázkou rozšíření prostor knihovny a její modernizací se město ve spolupráci s poradními orgány a pracovními skupinami intenzivně zabývá. „Možností je několik. Nechali jsme si proto upřesnit, jaké prostory potřebují rozšířit a kolik metrů čtverečních by mělo přibýt. V kulturní rozpočtové rezervě máme pro tento rok vyčleněno deset milionů korun, ty však nejsou určeny jen na knihovnu, ale také na stavbu víceúčelového kulturního centra,“ upozornil vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here