Sdružení obrany spotřebitelů otevírá v Rožnově poradnu

Poradnu ve velké zasedací místnosti radnice mohou zájemci navštívit každý čtvrtý čtvrtek v měsíci v době od 12 do 16 hodin.

Hlavními prioritami Sdružení obrany spotřebitelů je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. Foto: archiv SOS

Spotřebitelé stále neznají svá práva a často ani nevědí, kde je mohou konzultovat. Proto začíná v Rožnově pod Radhoštěm fungovat poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.

„Lidé se na ni mohou obracet s problémy při uplatňování délky záruční doby, s reklamací, s podmínkami odstoupení od smlouvy, případně s dalšími základními informacemi o právech spotřebitele,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Miroslav Matinák.

Poradnu ve velké zasedací místnosti radnice mohou zájemci navštívit každý čtvrtý čtvrtek v měsíci v době od 12 do 16 hodin.

„Společně s radnicí reagujeme na zvýšený zájem spotřebitelů o tyto služby ve městě a okolí, přiblížila předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska Marcela Reichelová s tím, že další informace mohou zájemci získat na telefonním čísle 571 661 111, 773 901 773, případně na e-mailové adrese poradna@sos-msk.cz.

sos

„V případě potřeby poradenství mimo poradní dny mohou spotřebitelé volat v době od devíti ráno do pěti hodin odpoledne na telefonní číslo 608 722 582,“ uzavřela Marcela Reichelová.

Sdružení obrany spotřebitelů vzniklo 1. února 1993 v Ostravě jako nezávislá, nezisková a nepolitická organizace. Od roku 1999 má své sídlo v Praze. SOS má v současnosti své členy ve všech regionech České republiky a provozuje Spotřebitelská informační centra již ve všech krajích.

Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. Klíčovým posláním je především obhajoba spotřebitelských práv.

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here