Veřejné interpelace: dvě hodiny otázek a odpovědí

Historicky první veřejné interpelace v Rožnově se setkaly s příznivým ohlasem obyvatel, kteří se přišli zeptat na problémy, které je trápí.

[fvplayer src=”https://youtu.be/5zFBmQ_m5yU”]

Lidé poprvé interpelovali vedení rožnovské radnice (TV Beskyd)

Veřejné interpelace, tedy diskuze lidí s vedením města a rožnovské policie o aktuálních i vleklých problémech, se konaly historicky poprvé ve středu 2. března. Zasedací místnosti radnice byla zaplněná zhruba z poloviny.

„Chtěli jsme dát lidem prostor, aby se nás zeptali na to, co je zajímá. Řadu věcí, které je trápí, už řešíme delší dobu. Všechny náměty jsme si ale pečlivě poznačili a teď se pustíme do analýzy těch nejpalčivějších, jejichž řešení probereme s vedoucími jednotlivých odborů radnice. Lidi poté budeme o tom, jak jsme s jejich podněty naložili, informovat,“ řekl starosta Radim Holiš.

Otázky a náměty, které od čtyř do šesti hodin odpoledne v zasedací místnosti padaly, byly různorodé. Každý chtěl být informován o tom, co se přímo jeho osobně dotýká.

„Zajímalo by mě, jestli město uvažuje o tom, že by pro důchodce vybudovalo dům s pečovatelskou službou, popřípadě penzion. Zatím je v Rožnově jen domov důchodců, tam jsou ale umísťováni jen lidé, kteří jsou už nemohoucí,“ zeptala se například seniorka.

Podle místostarosty Jana Kučery se sociální služby dělí na několik typů. Některé jsou terénní, jiné ambulantní a další zase pobytové. Ty jsou ale desetkrát dražší než ostatní. „Bohužel situace je v rámci republiky i Zlínského kraje taková, že co se týká pobytových zařízení, tak kromě osob se zdravotním a mentálním postižením je stop stav a tlak na snižování kapacit. To znamená, že nemůžeme čekat finanční podporu. Pokud by do toho mělo město jít, stál by ho provoz takového zařízení zhruba deset milionů korun ročně. Pro dokreslení. Na veškeré investiční akce má Rožnov v rozpočtu třicet milionů korun na rok. Takže v případě, že bychom takovou službu zřídili, museli bychom třetinu toho, co bychom mohli postavit, dát ročně na její provoz. A to by bylo pro většinu občanů zřejmě nepřijatelné. Co ale je v moci města, je výstavba uzpůsobeného bydlení pro seniory, tedy menších bytů, které by byly bezbariérové a uzpůsobené k obývání lidmi s menšími omezeními, jež by využívali terénní služby. Už jsme našli a teď budeme hledat dotační titul, který by nám s financováním stavby pomohl,“ vylíčil Jan Kučera.

Ačkoli nebyla zasedací místnost radnice zaplněná ani z poloviny, diskutovalo se živě celé dvě hodiny. Foto: Alexandra Buršíková
Ačkoli nebyla zasedací místnost radnice zaplněná ani z poloviny, diskutovalo se živě celé dvě hodiny. Foto: Alexandra Buršíková

Další dotaz směřoval k bezpečnosti na silnicích. „Jsem obyvatel Tylovic a vodím dítě do tamní mateřské školy. Ta ale stojí u silnice, po níž jezdí auta strašně rychle. Protože vím, že jinde na přechodech u škol bývají ráno strážníci, tak by mě zajímalo, zda by nemohli pohlídat i přechod v Tylovicích,“ zeptal se muž. Ředitel městské policie odpověděl, že by to bylo problematické. „Strážníci totiž stojí na přechodech, které jsou ještě frekventovanější. Můžeme to zkusit přehodnotit a na nějaký čas jednu hlídku přemístit, obávám se ale, že pak bude chybět tam, kde je situace ještě horší. Možná by problém mohl vyřešit mobilní radar, který plánujeme koupit, a jenž by místo mohl ohlídat,“ poznamenal Aleš Pilař.

Další lidi zajímala doprava v Jižním Městě. „Slyšel jsem, že město začíná připravovat projekt, který by omezil dopravu na Tyršově nábřeží a v jižní části Meziříčské ulice. Podle mě by ale bylo dobré zaměřit se i na severní část Meziříčské, která bude exponovaná, neboť kvůli výstavbě světelné signalizace povede veškerá doprava ke Kauflandu právě po ní,“ vyslovil podnět obyvatel Jižního Města. Podle starosty Radima Holiše dojde v Jižním Městě po rekonstrukci silnice I/35 a plánované výstavbě obchodního domu k podstatné změně fungování dopravy a návyků obyvatel. „Můžeme se ale zatím jen domnívat, kudy budou řidiči jezdit. Máme na projekt v rozpočtu vyčleněny peníze, musíme ale počkat do doby, jak dopadne realizace silnice I/35, a jak se nám poté změní funkční dopravní vazby,“ odpověděl Radim Holiš.

Lidem, kteří na veřejné interpelace přišli, si průběh jednání pochvalovali. „Je to dobrý počin, který má smysl. Lidé díky tomu, že se mohou na vedení města přímo obrátit, získají k němu důvěru,“ řekl Jan Tomčík. inter„Přišel jsem podpořit kamarádku ohledně psího útulku, která má pro jeho fungování významný přínos, zejména v distribuci psů k novým majitelům. Paradoxně ale nyní nemůže chodit pejsky z útulku venčit, protože porušila pravidla, která nemají co do činění se zdravým selským rozumem. Pes, s nímž byla na procházce, totiž neměl náhubek. Ona ho ale dobře zná, takže to, že mu náhubek na chvíli sundala, vůbec nevadí. Navíc nechápu, proč by nemohla zveřejňovat nabídku psů z útulku na internetu, když všude jinde to možné je. Starosta přislíbil, že se na problém podívá, za to jsem rád. Přišel jsem ale také kvůli tomu, abych slyšel názory na problémy, které v Rožnově máme. Otevřenost vedení města mě velice mile překvapila,“ zhodnotil David Holiš.

Veřejné interpelace se budou pravidelně opakovat, a to vždy osm dní po úterním jednání zastupitelstva.

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here