Frenštát pod Radhoštěm

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 23.9.2021

1) Zahájení, schválení programu
2) Určení navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Odpisy pohledávek
9) Rozšíření kapacity pečovatelské služby Charita Frenštát pod Radhoštěm a finanční
deklarace
10) Postup transformace OS SSS
11) Uzavření Dohody o ukončení smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za
jeho výkon ev. č. 07656/2020/SOC
12) Finanční spoluúčast města na financování sociální služby zařazené do základní sítě města –
JINAK, z. ú.
13) Změna poskytnuté výše dotace – Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.
14) Finanční dar z rozpočtu města
15) Žádost o úpravu rozpočtu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města – TJ.
Dukla Frenštát, z. s.
16) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (pátá žádost)
17) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (šestá žádost)
18) Plán opatření ke zlepšování kvality ovzduší pro město Frenštát pod Radhoštěm
19) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku parc. č.1996 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
20) Převody nemovitých věcí –  prodej částí pozemků parc. č. 2958, parc. č. 2974/20 k. ú.
Frenštát pod Radhoštěm
21) Převody nemovitých věcí – prodej částí pozemků parc. č. 2974/14, parc. č. 2974/ 20 k. ú.
Frenštát pod Radhoštěm
22) Převody nemovitých věcí – prodej částí pozemků parc. č. 2974/20 k. ú. Frenštát pod
Radhoštěm
23) Převody nemovitých věcí –  prodej částí pozemků parc. č. 765/1, parc. č. 765/15, parc. č. 742
k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
24) Převody nemovitých věcí –  prodej částí pozemků parc.č. 2105/3, parc. č. 2157/1 k. ú.
Frenštát pod Radhoštěm
25) Převody nemovitých věcí -  prodej částí pozemků parc. č. 4341/1, parc. č. 4545/1 k. ú.
Frenštát pod Radhoštěm
26) Vydání Změny č. 5 Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
27) Změna rozpočtu na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 7
28) Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře
29) Schválení Programu regenerace Městské památkové zóny Frenštát pod Radhoštěm na roky
2022-2031
30) Regenerace panelových sídlišť Školská čtvrť- II. etapa – podání žádosti o dotaci
31) Zásobník projektů Města Frenštát pod Radhoštěm
32) Informace o dotačních projektech
33) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod
Radhoštěm za rok 2021
34) Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřizovaných městem Frenštát pod Radhoštěm
35) Cena sv. Martina
36) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button