tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 22.6.2021

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
29 – Informace o rezignaci místostarosty Jana Kučery a radního Martina Drápala (dodatečně vložen)
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Souhlas s čerpáním obecné finanční rezervy
6 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4/2021
7 – Projednání a schválení Závěrečného účtu města 2020 a schválení účetní závěrky 2020
8 – Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2020
9 – Informace o zhotovení dokumentu Plán udržitelné mobility města
10 – Schválení dokumentu Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů a schválení aktualizace
FRTI
11 – Schválení záměru zajištění energetických úspor ve vybraných budovách ve vlastnictví města a jím zřizovaných
příspěvkových organizací prostřednictvím financování metodou EPC (Energy Performance Contracting)
12 – Zřízení organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace
13 – Individuální dotace 2021 II. kolo
14 – Projednání Programové podpory 2021 v návaznosti na pandemii koronaviru
15 – Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 211/10 ve vlastnictví města a výkup pozemků p. č. 198/3 a p.
č. 211/14 v k. ú. Hážovice
16 – Projednání a schválení převodu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm na
pozemcích p. č. st. 2336 (č.p. 1349) a p. č. st. 2293 (č.p. 1534) pod bytovými domy, vlastníkům příslušných bytových
jednotek v k. ú. Rožnov p. R.
17 – Revokace usnesení č. 18/VIII ze dne 10.12.2019 a projednání a schválení kupní smlouvy č. 144/2021/OSM
na prodej části pozemku p. č. 1306/1 k. ú. Rožnov p. Radh.
18 – Projednání a schválení koupě stavby technického vybavení bez č. p na pozemku p. č. st. 1376 v k. ú. Rožnov
p. R. (bývalá trafostanice na Hradisku)
19 – Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury „Prodloužení splaškové
kanalizace, Sladské“ v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod
Radhoštěm.
20 – Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o výkupu inženýrských sítí č. 221/2017/OSM v k. ú. Rožnov
pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Za Sokolovnou, II. etapa) do vlastnictví města Rožnov pod
Radhoštěm-úprava vyplacení poslední splátky.
21 – Informace o průběhu jednání o pronájmu Společenského domu se SYNOT REAL ESTATE, k. s.
22 – Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar ulic)
23 – Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
24 – Vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se
stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu
2/2
25 – Informace o investičních akcích ve městě
26 – Schválení plánu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm pro druhé pololetí roku
2021
27 – Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
28 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button