tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 20.4.2021

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 3/2021
6 – Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku-financování autobusové linky Dolní Paseky
7 – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu „Čistá řeka Bečva II“
8 – Aktualizace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
9 – Schválení Darovací smlouvy v souvislosti s hromadnou otravou ryb v řece Bečvě
10 – Schválení dodatku č. 1 k malému projektu přeshraniční spolupráce „Hovorme o jedle-žime zdravo a chutne“ v rámci INTERREG V-A SK – CZ Fond malých projektů
11 – Proces SEA – Schválení Prohlášení ke Strategickému plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030
12 – Územní studie Pod Chlacholovem-Pařeničky
13 – Informace o přípravě dokumentu Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů
14 – Navržení zástupce města Rožnov p. R. do orgánů Národní sítě Zdravých měst ČR
15 – Projednání a schválení revokace bodu 1) usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017 a nové projednání a schválení
prodeje části městského pozemku p. č. 1398/3 nově označeného jako p. č. 1398/3 o výměře 251 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a odkoupení pozemku p. č. 478/50 v k. ú. Dolní Bečva.
16 – Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p. č. 855 v k. ú. Rožnov p. R. pro budoucí stavbu chodníku v lokalitě Láň
17 – Projednání a schválení prodeje městského pozemku p. č. 336 a části městského pozemku p. č. 335 v k. ú.
Hážovice
18 – Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 196/5 v k. ú. Hážovice
19 – Projednání a schválení kupní smlouvy č. 027/2021/OSM o koupi části pozemku p. č. 1040/30 v k. ú. Rožnov p. Radh. ve vlastnictví společnosti JANEK, spol. s r.o.
20 – Revokace usnesení č. 17/XXII. ze dne 12.12.2017 a informace o průběhu jednání o pronájmu Společenského
domu se SYNOT REAL ESTATE, k. s.
21 – Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové
komunikace na části pozemku p. č. 260 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm se
soukromým investorem v lokalitě ul. Nezdařilova
22 – Projednání a schválení darovací smlouvy č. 97/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským
krajem (převod silnice na ul. Palackého včetně pozemků a mostu u Eroplánu).
23 – Projednání a schválení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 98/2021/OSM mezi městem Rožnov pod
Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice III/48612 na ul Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky
včetně pozemku p. č. 3613/3 v k. ú. Rožnov p.R.).
24 – Projednání a schválení směny lesního pozemku p. č. 878/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za
pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s. p. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
25 – Informace k projektu „Revitalizace části nábřeží Dukelských hrdinů“
26 – Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu
27 – Informace o vyřizování stížností a petic za rok 2020
28 – Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic
29 – Schválení postupu při převodu městských sportovišť
30 – Informace k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města
31 – Informace o změně názvu městské kulturní příspěvkové organizace
32 – Informace o investičních akcích ve městě
33 – Volba nového člena kontrolního výboru
34 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button