ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 16.9.2021

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Dotazy k činnosti RM
 5. Územní plán Zubří – změna č. 3
 6. Obecně závazná vyhláška o odpadech
 7. Schvalování záměru – vyhrazení pravomoci zastupitelstvu města
 8. Prodej nemovité věci – pozemků p. č. 370 a 371/2 – vyhlášení záměru
 9. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 4993/1 – vyhlášení záměru
 10. Zrušení věcného břemene – pan Libor Zeman
 11. Rozpočtové opatření č. 6/2021
 12. Informace o stavu investic
 13. Informace MA Zubří s.r.o.
 14. Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button