Zubří

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří | 4.8.2022

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Prodej nemovitosti-pozemku p.č. 1624-pan Krupa–vyhlášení záměru
6. Darování inženýrských sítí-pan Libor Zeman
7. Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 2021
8. Závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko 2021
9. Vodohospodářský majetek-ČOV, kanalizace-smlouva se SOMV
10. Informace k investičním projektům–Klub, Obnova hřiště u ZŠ TGM, Tréninková hala, Dinner-ordinace, Kanalizace Nádražní
11. Dotace z rozpočtu města-Partnerská spolupráce
12. Dar z rozpočtu města-mládež Handball club Zubří
13. Rozpočtové opatření RO ZM 8/2022
14. Diskuze
15. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button