Zubří

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří | 5.5.2022

1) Zahájení, schválení programu
2) Jmenování zapisovatele, určení navrhovatelů usnesení
3) Volba návrhové komise
4) Dotazy k činnosti RM
5) Prodej nemovitosti č.p.638 – Zdravotní středisko
6) Základová stanice Vantage Towers (Vodafone)
7) Účetní uzávěrka města Zubří k 31.12.2021
8) Závěrečný účet 2021
9) Dotace z rozpočtu města – programová podpora
10) Rozpočtové opatření RO ZM 4/2022
11) Vyúčtování zálohy a oprávněné výše vyrovnávací platby MA Zubří s.r.o.
12) Vodohospodářský majetek – ČOV
13) Informace k investicím 2021 – 2025
14) Participativní rozpočet pro rok 2022 – informace
15) Prezentace připravovaných projektů (rozšíření sídliště Zubří, rekonstrukce interiéru Klubu Zubří, dopravní řešení u ZŠ TGM)
16) Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button