ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 26.1.2016

  1. Zahájení
  2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
  3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
  4. Schválení programu jednání zastupitelstva města

 

5. Odbor finanční

5.1 Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 1

 

6. Odbor rozvoje

6.1. Projednání a schválení podání žádosti o finanční příspěvek z programu č. 133510 (MŠMT ČR) na rekonstrukci víceúčelového městského sportovního areálu na ulici Letenská.

 

7. Diskuze, různé, závěr

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here