ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 27.10.2015

 

P R O G R A M
1. Zahájení.
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města.
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města.
5.1 Zpráva o činnosti rady města.

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR.

6. ODBOR FINANČNÍ
6.1 Rozpočtová opatření.

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
oddělení majetkoprávní:
7.1 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na městském pozemku v k. ú. Tylovice pro stavební řízení.
7.2 Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Tylovice pro stavební řízení.
7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.
7.4 Projednání a schválení dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 11. 11. 2004 na převod pozemku p.č. 48 v k.ú. Tylovice – zrušení omezujících podmínek.

 

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR
8.1 Projednání a schválení poskytnutí dotace Charitě Valašské Meziříčí.
8.2 Projednání a schválení poskytnutí dotace Hockey clubu Rožnov.

 

9. ODBOR ROZVOJE
9.1 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu č. 0246/2015/ORM, pro územní řízení akce „I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa“.
9.2 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu č. 0241/2015/ORM, pro územní řízení akce „I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa“.
9.3 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu č. 0242/2015/ORM, pro územní řízení akce „I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa“.

10. OSTATNÍ PODÁNÍ
10.1 Volba nového člena finančního výboru.
10.2 Projednání a schválení změn zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.
10.3 Projednání a navržení zástupců města do dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.
10.4 Projednání a schválení změn zakladatelské listiny společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
10.5 Projednání a navržení zástupců města do dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
10.6 Projednání a schválení změn zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
10.7 Projednání a navržení zástupců města do dozorčí rady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
10.8 Projednání a schválení smluv o převodu (koupi) podílů ve společnosti TV Beskyd s.r.o.

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ
11.1 Informace o zřízení pozice destinačního manažera.
11.2 Informace o záměru společného financování sociální oblasti mikroregionem Rožnovsko.
11.3 Informace o přípravě projektu psího útulku.
11.4 Informace o stavu sdružení Regionu Bílé Karpaty.
11.5 Informace o činnosti komisí za rok 2015.

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here