tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 12.11.2020

 

1 – Jmenování zapisovatele, schválení zasedání zastupitelstva formou on-line videokonference a určení ověřovatelů
zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o sporu s IPR
6 – Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9
7 – Projednání a schválení Individuální dotace – III. kolo 2020
8 – Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
9 – Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2021
14 – Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB mezi městem jako
budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha jako budoucím kupujícím
(prodloužení termínu k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2023) – předřazen
15 – Projednání a schválení dodatku č.3 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení – předřazen
10 – Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 77 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem umístění trafostanice a
smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavírané se společnosti ČEZ Distribuce a.s.
11 – Projednání a schválení kupní smlouvy č. 259/2020/OSM na prodej části městského pozemku p. č. 2125/1 o výměře 13
m2 společnosti PBT Works s.r.o.
12 – Projednání a schválení kupní smlouvy č. 221/2020/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Tylovice od Ing.
L.D. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
13 – Projednání a schválení kupní smlouvy č. 220/2020/OSM na odkoupení pozemku p.č. 752/8 v k.ú. Tylovice z majetku
společnosti STK Rožnov, s.r.o. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
věcného břemene v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se společností
Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha (prodloužení doby platnosti smlouvy do 31. 12. 2023)
16 – Projednání a schválení návrhu změny katastrální hranice mezi k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Vidče v rámci
zahájené „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ v lokalitě Hradisko
17 – Změny ve složení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
18 – Informace o investičních akcích

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button