tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 12.6.2018

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
5.2 Zpráva o činnosti Policie České republiky

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3
6.2 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017“
6.3 Projednání „Závěrečného účtu Sdružení měst mikroregionu Vsetínsko za rok 2017“
6.4 Projednání ručení za úvěr poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. – stažen

7.1 Projednání a schválení směny pozemků p.č. 1224/23 a p.č. 1224/83 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1224/11 ve vlastnictví manželů S., vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.2 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup části pozemku p.č. 211/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana I.H. pro stavbu „Komunikace pro pěší–Rožnov p. R.–Tylovice – úsek 1“
7.3 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Hážovice
7.4 Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 1040/50, jehož součástí je chodník, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, (Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm)
7.5 Projednání a vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 14000 Praha, Nusle (pozemky pod silnicí I/35) a schválení nabytí pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546, 14000 Praha, Nusle, do vlastnictví města Rožnov p.R. (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města u silnice I/35 na ul. Meziříčská a u silnice I/58 na ul. Ostravská) formou bezúplatného převodu
7.6 Projednání a vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm pod budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy pana B.J., v k.ú. Rožnov p.R.

8.1 Schválení názvu víceúčelového sportovního hřiště na ul. Letenská
8.2 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební období 2018 – 2022
8.3 Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s. a informace o průběhu prodeje akcií EP Rožnov, a.s. a EP Development RPR a.s.

8.4 Udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm a Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm
8.5 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko

9.1 Plán rozvoje sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm
9.2 Individuální dotace II.kolo

10.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.
10.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o
10.3 Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
10.4 Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o.

10. 5 Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí

11.1 Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a ostatních projektech
11.2 Aktuální informace k opravě ul. Bezručova, chodníku Tylovice- Hážovovice a k vodovodu Horní Paseky
12. Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button